Vi er eksperter i flygtninges psykosociale situation.

Mette Blauenfeldt

Centerleder, socialrådgiver og voksenunderviser

33 73 51 44

Mads Ted-Drud Jensen

Seniorrådgiver, sociolog

33 73 53 57

Anja Weber Stendal

Seniorrådgiver, cand.scient.pol. og master i organisationspsykologi

33 73 52 54

Maiken Lundgreen Rasmussen

Seniorrådgiver, cand.mag. i pædagogik og kulturstudier

33 73 53 29

Tove Madsen

Konsulent i Mindspring, sociolog og sygeplejerske

33 73 50 66

Emilia Liv Buch-Andersen

Konsulent i Mindspring, socialrådgiver og cand.soc. i Global Refugee Studies

33 73 51 95

Wisely López-García

Praktikant i MindSpring, studerer psykologi & kultur- og sprogmødestudier

33 73 50 43

Mette Blauenfeldt

Centerleder, socialrådgiver og voksenunderviser

mette.blauenfeldt@drc.dk 33 73 51 44

Mette har arbejdet i flygtningefeltet i Danmark i 25 år. Hun har praksiserfaring med modtagelse, integration, beskæftigelse og rehabilitering af flygtninge. Derudover har Mette et indgående kendskab til integrationslovgivning. Udover ledelse arbejder Mette med dokumentation, fortalervirksomhed, udviklingsprojekter, formidling og undervisning. Hun underviser blandt andet i modtagelse af flygtninge, arbejdet med traumatiserede flygtninge, flygtningebørn og -familier samt integrationslovgivning. Mette er Dansk Flygtningehjælps repræsentant i MESU Centerråd (Forskningscenter for Migration, etnicitet og sundhed, KU), medlem af Nordisk ekspertgruppe under Nordisk Ministerråd om modtagelsen af flygtningebørn i de nordiske lande samt medlem af Dansk Socialrådgiverforenings Hovedbestyrelse.

Publikationer

Mads Ted Drud-Jensen

Seniorrådgiver, sociolog

mads.drud-jensen@drc.dk 33 73 53 57

Mads arbejder med vidensindsamling, dokumentation, analyse, formidling og undervisning. Han underviser blandt andet i arbejdet med traumatiserede flygtninge, flygtningebørn & -familier, kulturforståelse & kulturmøde samt køn, seksualitet & ligestilling. Mads er Dansk Flygtningehjælps repræsentant i European Council on Refugees and Exiles’ inklusionsgruppe, censor på Minoritetsstudier og Komparative Kulturstudier på Københavns Universitet og RUC samt bestyrelsesmedlem og kontaktperson i den frivillige forening LGBT Asylum.

Publikationer

Anja Weber Stendal

Seniorrådgiver, cand.scient.pol.

anja.weber.stendal@drc.dk 33 73 52 54

Anja arbejder med projektledelse, metodeudvikling, vidensindsamling, formidling og undervisning. Hun har særligt fokus på traumatiserede flygtninge, flygtningebørn og familier og på det beskæftigelsesrettede arbejde med udsatte flygtninge. Hun har stor erfaring med udvikling og organisering af beskæftigelsesindsatser for udsatte flygtninge og indvandrere, herunder arbejdet med samtaleteknikker og kultur- og helbredsopfattelser. Hun arbejder blandt andet med projekter, der indsamler viden og udvikler metoder i forhold til beskæftigelse af traumatiserede flygtninge samt med udvikling af metoden til Leg og Læringsklubber for flygtningebørn, der er et projekt i Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling.

Publikationer

Maiken Lundgreen Rasmussen

Seniorrådgiver, cand.mag. i pædagogik og kulturstudier

maiken.lundgreen@drc.dk 33 73 53 29

Maiken har en bred praksiserfaring på integrationsområdet som konsulent, integrationsmedarbejder og frivillig. Med dette afsæt underviser hun i mødet mellem professionelle, frivillige og flygtninge i Danmark. Maiken arbejder endvidere med vidensindsamling og formidling – eksempler inkluderer formidling af viden om traumer til flygtninge selv, samt om virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge i Norden. Maiken har udviklet og etableret Fritidspuljen og Lokalsamfundet bygger Bro. Udover det nationale arbejde supporterer Maiken Dansk Flygtningehjælps internationale indsats i Grækenland.

Tove Madsen

Konsulent, sociolog og sygeplejerske

tove.madsen@drc.dk 33 73 50 66

Tove arbejder i MindSpring Kompetencecenter primært med udvikling af MindSpring for børn. Hun står udover evaluering af MindSpring-forløb, for rekruttering af samarbejdspartnere, uddannelse af MindSpring-trænere og superviserer MindSpring værter (eksempelvis kommuner og boligsociale foreninger). Toves kernekompetencer er sektorsamarbejde, frivilligt arbejde og metodeudvikling ud fra et empowerment-perspektiv. Tidligere erfaring fra sundhedsområdet på indvandremedicin-, forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet samt brugerinddragelse og organisationsudvikling på tværs af sektorer.

Emilia Liv Buch-Andersen

Konsulent, Socialrådgiver og cand. soc. i Global Refugee Studies

emilia.liv.buch-andersen@drc.dk 33 73 51 95

Emilia arbejder primært med MindSpring for og med forældre og unge. Hun står for at etablere samarbejdsaftaler med nye værter, som vil gøre brug af metoden, samt for at udbrede kendskabet til MindSpring. Hun arbejder med at koordinere og undervise på kurser for nye MindSpring-trænere og medtrænere samt at afholde supervision og evaluering.

Wisely López-García

Praktikant i MindSpring, studerer psykologi & kultur- og sprogmødestudier

wisely.lopez-garcia@drc.dk 33 73 50 43

Wisely arbejder med at udvikle og tilrettelægge MindSpring-træningsforløb, evalueringsdage samt undervisningsmaterialer, der bruges til forældre-, unge- og børnekurserne. Desuden deltager hun i og understøtter undervisning-, evaluering- og supervisionsmøder for gruppeforløbene. Hun formidler udover MindSpring Kompetencecenters arbejde og MindSpring metode på diverse platforme som social medier, seminarer og workshops. Wisely er uddannet psykolog i Colombia og har flere års erhvervserfaring, både som psykolog og lektor i forskningsmetoder og social psykologi. På tidspunkt er hun bestyrelsesmedlem i Hellerup Vuggestue, frivillig rådgiver på BørneTelefonen samt frivillig mentor i KVINFO mentornetværk.

Publikationer

Julie Riegels

Praktikant, stud.soc

julie.riegels@drc.dk 33 73 51 95

Julie arbejder med litteratursøgning og vidensdeling, blandt andet i forbindelse med afdækning af beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge samt med vidensportalen traume.dk. Hun har fokus på integration og sprogtilegnelse blandt flygtninge og udenlandske arbejdstagere og har bred erfaring med undervisning i dansk som andetsprog. Hun har lige afsluttet sit speciale om de sociale processer der ledsager udlændinges dansktilegnelse på arbejdspladser.

Anna Mathilde Jensen

Konsulent, cand.mag. i psykologi og kultur- og sprogmødestudier

anna.mathilde.jensen@drc.dk 33 73 51 95

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.